Everness
Jorge Luis Borges


︎︎︎ Sonnetten
Vertaald & ingeleid door Paul Claes
150 ︎ 210 mm
︎ 48 blz.
Gesingerde brochure, omslag in twee kleuren letterpress
Uitgeverij HetMoet
isbn 9789083018379

Everness is deel 7 van de Singersteekreeks. Het is om verschillende redenen een buitenbeentje in deze serie van HetMoet met compacte uitgaven van 19de-eeuwse poëzie: Borges is een 20ste-eeuwse schrijver en dichter, en de prachtige linosnede van Nick Morley is een portret in negatief in plaats van een vrijstaande schrijverskop. Maar wat heeft Jozias Boone dat paars toch prachtig gedrukt op zijn degelpers…


Everness – Sonnetten
De Argentijnse meester JORGE LUIS BORGES (1899–1986) debuteerde als avant-gardedichter, maar verwierf wereldfaam met zijn fantastische verhalen. In 1960 bundelde hij oudere verhalen met onuitgegeven gedichten: El Hacedor (De maker) was volgens hem zijn persoonlijkste werk. Van toen af begon hij geregeld vormvaste poëzie te publiceren. De dichter zelf verklaarde die keuze door zijn toenemende blindheid.
Borges verhief de paradox tot poëzie. Zijn vormvaste verzen zijn even flitsend als zijn fantastische verhalen. Hij vond de poëtische formule van het perfecte sonnet. ‘Everness’ (‘Eeuwigheid’) werd de titel van een gedicht waarin hij wilde voortleven.
Paul Claes koos de briljantste sonnetten van Borges en vertaalde ze met een al even schitterende virtuositeit.Armée de Verre Bookdesigncontact, instagram, linkedin